Kontakt

Nielsen Polska Sp. z o.o.

ul. Orzechowa 25
02-244 Warszawa
tel. +4822 853-86-31
fax. +4822 270-27-78
dzialhandlowy@nielsen.com.pl

Zapraszamy!