Na czym polega minimalizm inwestycyjny?

W sferze finansowej przechowywanie przedmiotów, które nie mają zastosowania, a mają niską wartość, pociąga za sobą koszty, a więc powoduje szkody finansowe. Na przykład posiadanie kilku  urządzeń technologicznych, które pełnią tę samą funkcję, stanowi niepotrzebny wydatek, nierozsądną inwestycję. Dlatego rozważanie inwestycji i minimalizmu jest konieczne, bo zastosowanie minimalistycznych idei w finansach osobistych prowadzi do oszczędności. Pamiętaj, aby używać kluczy do realizacji inwestycji.

Zależność jest taka, że minimalizm pomaga zmniejszyć ilość rzeczy, zaoszczędzić miejsce do przechowywania, a tym samym mieć mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń i mniej wydawać na zbędne zakupy, co zwiększa kapitał na inwestycje. Uświadamiając sobie absurdalność chomikowania oraz dodatkowe wydatki, jakie się z nim wiążą, można osiągnąć lepsze zdrowie finansowe. Możesz również wykorzystać te wskazówki do inwestycji krótkoterminowych.

Kroki do zastosowania minimalizmu w swoich inwestycjach.

Określ  budżet

Posiadanie budżetu to pierwszy krok w mieszaniu inwestycji i minimalizmu. Jasno określ swoje dochody i wydatki. Następnie ogranicz wydatki zbędne. Jeśli chodzi o przydatne wydatki, to trzeba je optymalizować. Kiedy już będziesz miał budżet i zmniejszysz swoje wydatki, będziesz wiedział, ile kapitału możesz zainwestować.

Nowe zastosowanie dla przedmiotów

Możesz spieniężyć przedmioty, których nie używasz. Istnieje kilka sposobów na tego typu monetyzację. Pierwszym z nich może być sprzedaż, możesz sprzedać przedmioty, których nie potrzebujesz, lub które nie pasują już do przestrzeni, w której się znajdują. Drugi to wymiana, pozyskanie nowych przedmiotów, które rzeczywiście mają zastosowanie w przestrzeni i przedstawiają jakąś wartość.

Racjonalna refleksja przy każdym zakupie

Nawet powtarzające się zakupy powinny być przemyślane, w ten sposób będzie można sprawdzić, czy rzeczywiście trzeba je robić. Oceniaj cały czas swoje potrzeby i koszt tego, co zamierzasz kupić, czy będzie to stanowiło dobro i czy doda wartość do twojego życia. Przede wszystkim unikaj kompulsywnego kupowania.

Zrób inwentaryzację swoich rzeczy

Sporządzenie spisu posiadanych rzeczy pozwala na zorientowanie się, które z nich mają swego rodzaju istotne zastosowanie, z którego nie można zrezygnować. Można też określić te, które są mniej przydatne i te, które trzymamy dla jakiejś wartości sentymentalnej. W ten sposób można mieć perspektywę tego, co się ma, a co powinno się kupić w ramach przyszłych zakupów.

Podsumowanie

Dzięki tym krokom masz mapę drogową, jak zacząć oszczędzać, aby lepiej inwestować. Pamiętaj, że inwestycje i minimalizm idą w parze.

Źródło: https://www.nasdaq.pl/