Cele i znaczenie ożywienia gospodarczego po pandemii Covid-19

Cele i znaczenie ożywienia gospodarczego po pandemii Covid-19

Przewidywania po pandemii nie mogły być pozytywne, ale w globalnym kryzysie zdrowotnym, który ma wpływ na gospodarkę, na sposób prowadzenia działalności gospodarczej, pracy, konsumpcji i życia, możemy dostrzec pozytywne znaki i możliwości, które są zawarte w raporcie Grant Thornton International Business.
Report, w ramach którego przeprowadzono wywiady z 10 000 przedsiębiorców i kadrą kierowniczą w 29 krajach prawie 50% ankietowanych firm na całym świecie stwierdziło, że ich strategia została dostosowana do nowych scenariuszy i że wzrost w sektorach technologii, mediów i telekomunikacji będzie kontynuowany.
Jak wynika z tych analiz, większość firm stosuje wielokierunkowe podejście do bardziej efektywnego zarządzania gotówką. Analiza pokazuje również, że większość badanych podjęła już kroki o korzystnych skutkach w zakresie zwalczania pandemii, a ponad 50% z nich zachęca do inteligentnej pracy, szczególnie w sektorze usług profesjonalnych i finansowych. Około 30% zmniejszyło koszty pracy poprzez redukcję płac lub redukcję personelu.
Wybuch pandemii wirusa Covid-19 w chińskiej prowincji Hubei zwrócił uwagę na przeciwności i potencjalne przyszłe problemy o kluczowym znaczeniu związane z łańcuchami dostaw dla kilku gałęzi przemysłu, takich jak przemysł motoryzacyjny i elektroniczny.
Z analizy wynika, że istnieje pozytywna korelacja między sektorami, w których przedsiębiorstwa planują już mobilizację łańcuchów dostaw w ramach przygotowań do ożywienia gospodarczego, a przedsiębiorstwami deklarującymi bardziej elastyczne praktyki jako kluczowe dla przyszłych strategii w wysoce niepewnych warunkach. Najsilniej odczuwają to firmy z sektora rolniczego, produkcyjnego i produktów konsumenckich.

Jak otworzyć i prowadzić biznes w 5 krokach?

Skutki kryzysu

Podkreślając niektóre z bardziej trwałych skutków kryzysu wywołanego przez Covid-19, jedno na cztery przedsiębiorstwa stwierdziło, że w przyszłości konieczna będzie fundamentalna zmiana sposobu produkcji i świadczenia usług. Wśród sektorów, które będą musiały stawić czoła tym epokowym zmianom, znajdują się turystyka, transport drogowy oraz górnictwo. Wobec złagodzenia ograniczeń w swobodnym przepływie osób i towarów przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują możliwości rynkowych i większych inwestycji, aby ponownie rozpocząć działalność.
Prawie 50% przebadanej grupy inwestuje w bezpieczeństwo w miejscu pracy, aby przygotować się na ożywienie gospodarcze na swoich rynkach. Staranne zaplanowanie, kiedy i jak ludzie wrócą do pracy, będzie kluczowe dla złagodzenia negatywnych skutków ewentualnej drugiej fali pandemii, a większość ankietowanych właścicieli firm i kadry kierowniczej stwierdziła, że wprowadzono nowe praktyki w celu zarządzania tym procesem.
Około 40% respondentów rozpoczęło planowanie, którym klientom, rynkom, produktom i usługom nadać priorytet w nowej fazie ożywienia i rewitalizacji. Wysoka niepewność związana z przepływami pieniężnymi stanowi istotny czynnik krytyczny zarówno w odniesieniu do teraźniejszości, jak i przyszłości, a 40% respondentów rozpoczęło planowanie zasobów finansowych potrzebnych w fazie wychodzenia z kryzysu.

Potrzeba inwestowania

Oprócz zidentyfikowania potrzeby inwestowania w technologię w procesach transformacji cyfrowej globalny kryzys wywołany przez Covid-19 uwypuklił konieczność większego inwestowania w kulturę zarządzania, która uznaje elastyczność organizacji (uznawaną przez 46% globalnych firm) i ich procesy zarządzania za strategiczne.
Unia Europejska (UE) w nowym programie „Horyzont Europa” na lata 2021-2027 zakłada wprowadzenie środków powyżej 3% na inwestycje w badania i rozwój oraz na wsparcie Zielonego Nowego Ładu.
Agenda ONZ 2030 wskazuje na znaczenie zrównoważonego rozwoju, aby skutecznie zareagować na pandemię i promować zmianę kulturową oraz proces transformacyjnej innowacji i odporności na rzecz zrównoważonego systemu społeczno-gospodarczego dla wszystkich.
Jak wynika z analizy, w rzeczywistości około jedna czwarta firm spodziewa się wzrostu przychodów z zagranicy i przejawia chęć rozszerzenia działalności na zagranicznych dostawców.